Den Goda Jordens årsmöte 2017 kommer att hållas söndagen den 5 mars kl 13 på Vuxenskolan i Eslöv.

Kallelse

Verksamhetsberättelse 2016

Ekonomisk rapport 2016