Vi har även översatt FAO: infographic ”Soil functions” till svenska. Båda är framtagna med anledning av det internationella jordåret 2015. Känns bra att kunna lämna ett litet bidrag till detta. Ladda ned den här.

Jordarnas funktioner