Olof Bågenholm och Bengt Svensson  i Den Goda Jorden har översatt FAO:s infographic ”How soil is formed” till svenska. Ladda ned den här.

Hur jord bildas