Naturskyddsföreningen har tagit fram en rapport ”Rädda åkermarken innan det är för sent!”.

 

Läs rapporten här.