Skanskan.se uppmärksammar på opinionsplats den 27 december att åkermarken behöver värnas, De föreslår ett tillägg till miljömålen. En punkt i det övergripande generationsmålet om att för­hind­ra att åker­mark be­byggs och där­med för­störs för fram­ti­den.

Läs hela artikeln här.