Matilda Thelin har skrivit ett examensarbete vid SLU, Institutionen för ekonomi med titeln ”Driving forces of land use : underlying factors in peri-urban land use.”.

Hon har där studerat hur markägare fattar strategiska beslut kring framtida markanvändning.

Examensarbetet hittar du här.