I debattartikeln ”Våra barn behöver odlingsmark” i Norrköpings tidningar den 4 juni skriver Arne Bengtsson, Åby och medlem av Jordens vänner att det finns all anledning för var och en att tänka igenom vad som blir följden av en hänsynslös exploatering av ett vackert öppet kulturlandskap och offrandet av värdefull åkermark.