Färskvatten, jordbruksmark, biologisk mångfald och ett stabilt klimat kan inte ersättas med aldrig så mycket pengar, säger Anders Wijkman i en artikel på klimatriksdag2014.se.

Läs hela artikeln här