Jordbruksverkets presenterar idag slutrapporten från det utredningsuppdrag de haft rörande Jordbruksmarken i kommunerna fysiska planering.

Den innehåller utöver tidigare presenterade slutsatser en utblick kring hur lagstiftningen för jordbruksmarken ser ut i Tyskland, England, Danmark och Norge.

Rapporten hittar du här.