Ett mycket anmärkningsvärt svar på en fråga till Anders Borg i en intervju på Svenska Dagbladet.

Vilken mark vill du bygga på?

–Vi har i dag hinder för att jordbruksmark ska kunna användas för bostadsbyggande. Det tycker jag är konstigt, särskilt vad gäller våra storstadsregioner.

Läs hela intervjun här