På SLU Ultuna, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap har Agnar Kjeller skrivit kandidatarbetet ”Varbergs goda jord – En fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun”

Läs kandidatarbetet här