På byggahus.se finns en diskussionstråd under rubriken ”Bygga på åkermark?”.