På bloggen absolut agronom publicerades den 19 juni inlägget ”Insekter är en naturlig del av kosten”.

I inlägget skrivs det bland annat följande:

I förra veckan presenterade KSLA och tankesmedjan Framtidsprojektet sina tankar och idéer om framtidens naturresursbruk. Närmare bestämt resonerade man kring hur naturresursbruket potentiellt kan komma att se ut om 50 år, 2063.

Tankesmedjans arbete har sammanställts i en rapport väl värd att läsa. I rapporten presenteras många spännande idéer om både samhället i stort och om naturresursbruket.

Jordbruket har andra förutsättningar eftersom det numera är väldigt dyrt att transportera mat. Konsumenter väljer därför i större utsträckning lokalproducerade livsmedel eftersom dessa är billigare. Det tillsammans med politiska stödåtgärder gör att lönsamheten i jordbruket är bättre jämfört med situationen på 2010-talet. Skyddet av jordbruksmark är mycket större och “Peak Soil” är ett vedertaget begrepp i den politiska debatten.

Den Goda Jorden hoppas att de får rätt!