Naturskyddsföreningen kritiska till ÖP i Falun Borlänge

På Naturskyddsföreningens hemsida publicerades den 13 april ett inlägg ”Översiktsplanen kan bli mycket bättre” om översiktsplaneringen i Falun Borlänge.

Falun och Borlänge kommuner jobbar just nu med att ta fram en ny gemensam översiktsplan. Planen är ett viktigt dokument då den anger riktningen för kommunernas framtida planering och beslut. Under perioden 2 mars till 6 maj är ett förslag ute på så kallat samråd. Då har både organisationer och enskilda möjlighet att komma med synpunkter.

Via länken ovan finns Naturskyddsföreningens synpunkter på förslaget sammanfattade. Där kan du hitta inspiration till egna yttranden om översiktplaneringen i din kommun. Du hittar även mer material här.

De skriver bland annat:

Naturskyddsföreningen är förvånad över:

·      Att man fortfarande tycker det är OK att exploatera jordbruksmark.

Av |2013-04-20T08:32:05+02:002013-04-20|Okategoriserade|0 kommentarer

LRF Halland motionerar om jordbruksmarken

Till LRF:s riksförbundsstämma har Halland inlämnat motion nr 34 ”Den odlingsbara jorden

LRF Halland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen

  • att se över möjligheten att genomföra förändringar inom PBL med krav på att kommuner motiverar viktiga samhällsintressen,
  • att arbeta med att få ett liknande skydd för åkermarken som Danmark har,
  • att inleda samarbete med föreningen Den Goda Jorden i arbetet med översiktsplaner och opinionsbildning m m samt
  • att arbeta för att införa begreppet ”att hålla god jordbruksmark odlingsbar”.
Av |2013-04-15T08:18:11+02:002013-04-15|Okategoriserade|0 kommentarer

Lantbrukare värnar om den goda jorden

Vi gratulerar vår ordförande Hans Andersson som söndagen den 14 april fyller 70 år. Ett stort tack från oss alla för det engagemang du visar. Hoppas att födelsedagen blir minnesvärd och att du får uppleva att åkermarken får högre status och ett bättre skydd.

Sydsvenskan uppmärksammar högtidsdagen den 13 april med artikeln ”Lantbrukare värnar om den goda jorden”.

Av |2013-04-13T08:21:22+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

C vill göra värdefull jord till riksintresse

Skånskan.se publicerade den 12 april artikeln ”C vill göra värdefull jord till riksintresse”.

De rapporterar att Centerpartiets Mattias Andersson vill stoppa all byggnation på värdefull åkermark. Därför har han skrivit en motion till partiets riksstämma i höst där han vill att jordbruksmark av kvaliteten 9-10 blir riksintresse.

– Jag har fått med mig 17 kommuner i Skåne som skrivit under, säger Mattias Andersson.

Av |2013-04-13T07:58:15+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Att bygga på åkermark

På bloggen Jordbruk 2.0.1. skrev Thomas Gunnarsson den 10 april inlägget ”Att bygga på åkermark

Han skriver:
Mårkligt nog anses alltså EU:s jordbrukspolitik vara FÖR ett bevarande av odlingsmarken, vilket också anses unikt i världen.
Men inom EU har Sveriges politiker en mer internationell inställning, där skyddet av odlingsmarken INTE ingår!

Av |2013-04-13T07:43:55+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Framtidens magar ska mättas

I Folkbladet publicerades den 10 april debattartikeln ”Framtidens magar ska mättas” skriven av Bengt-Anders Johansson (M) Riksdagsledamot och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.

Han avslutar: Exploatering av jordbruksmark är ett problem redan idag, men kommer att bli ännu allvarligare i en framtid där mat, energi och vatten kan bli bristvaror. Arealen jordbruksmark i Sverige minskar varje år då åkrar växer igen eller bebyggs. Vi måste agera nu för att försäkra oss om att kunna mätta framtidens magar.

Av |2013-04-13T07:39:17+02:002013-04-13|Okategoriserade|0 kommentarer

Jordbruksmarken och framtiden

På LRF:s hemsida har Helena Jonsson skrivit ett inlägg ”Jordbruksmarken och framtiden” med anledning av den pågående debatten om vad som kan hända om lantbrukare slutar odla mat på sina åkrar och istället planterar energiskog.

Hon avslutar inlägget så här:
.. vi behöver också ett starkare skydd för jordbruksmarken eftersom det största hotet idag är att jordbruksmark exploateras eller inte brukas alls.

Av |2013-04-06T07:27:19+02:002013-04-06|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen