SVT Smålandsnytt publicerade den 9 mars inlägget ”Vi måste kunna säga nej”.

De rapporterar att tio kommunpolitiker tillsammans med jordbrukaren Carl Piper i Skåne i en gemensam debattartikel på lördagen i tidningen Dagens Industri sin djupa oro inför framtiden om alunskiffer i beggrunden exploateras.

Kommunpolitikerna företräder förutom Öland både Skåne, Östergötland, Västergötland, Närke, Jämtland och sydligaste Lappland. I dessa områden finns stora alunskfifer men också sveriges bördigaste jordbrukslandskap.

Det är oförsvarligt att ödelägga bördig jordbruksmark för överskådlig framtid, säger Carl Piper.

Debattartikeln i DI ”Vetorätt mot alunskiffer”.