Markbladet publicerade den 27 februari debattartikeln ”En dyster framtid”.

Edela Jonsdotter skriver bland annat:
Vi kommer att behöva all åkermark som fanns på 50-talet, och förmodligen mer därtill, för att säkra den in­hemska matproduktionen. Eller litar du på Rysslands eller Kinas goda vilja när maten tryter?

Det är med stor sorg och oro för framtiden jag och andra med mig bevittnar hur kommunerna i vårt land låter förstöra prima åkermark till bland annat industribyggnader med tomma löften om jobb.

Utländska företag skrattar åt Skånes blåögda och naiva politiker som nästan gratis skänker bort åkermark som våra förfäder i tusen år slitit i sitt anletes svett med att dika ut, brutit och plockat sten för att få fram de goda jordar vi trots allt har (snart hade) i vårt land. Allt mot löften som sällan infrias.