Sundsvalls Tidning publicerade den 5 mars debattartikeln ”Åkermark måste bevaras” skriven av Irene Oskarsson (KD), riksdagsledamot och talesperson för landsbygdspolitiska frågor samt vice ordförande i Den Goda Jorden och Liza-Maria Norlin (KD), partistyrelseledamot.

De avslutar debattartikeln så här:
Vi har ett moraliskt ansvar för att livsmedel produceras både lokalt och globalt. Idag importerar Sverige mer än hälften av det vi konsumerar. Att vi bevarar och förvaltar åkermark är en förutsättning för att framtida generationer ska kunna odla och producera svenska livsmedel. Att åkermark oåterkalleligen förstörs, på grund av nybyggnationer och asfalt när förtätning i många fall kan förespråkas, är inte hållbart. Det är därför viktigt att främja en regional och kommunal planeringsprocess som tar hänsyn till att bevara åkermarken. Den odlingsbara jorden i våra öppna landskap måste respekteras.