­Kommunekologen Christine Guillet i Nyköping satte ned foten när en omfatt­ande exploatering skulle ske på bekostad av tätortsnära åkermark. En vallåker som stoppar näring från bebyggelse som annars skulle ha runnit ut i ån och vidare ut till ett övergött innanhav har ett givet värde.
Det kan förstås tyckas att en åker mer eller mindre inte gör någon skillnad, men det gör det. Då inte bara för dess miljö- och naturvärdens skull, utan också för dess produkt­ionskraft.

Detta rapporterar Södermanlands Nyheter på ledarplats den 11 februari ”Om åkern åker”.

Läs även ”Villaområde på åker stoppades