ATL publicerade den 8 februari en artikel baserad på en intervju med föreningens vice ordförande Irene Oscarsson.