Hur ska Skåne möta en växande befolkning och dess krav på bostäder och arbetsplatser och samtidigt värna om Europas bästa åkermark? Hur kan vi arbeta med förtätning för att skapa en mer hållbar utveckling? Det är några av frågorna som ställs i rapporten Tätare Skåne. I rapporten beskrivs fördelarna med förtätning ur ett lokalt och regionalt perspektiv, men tar även upp de problem förtätning kan innebära. Rapportens syfte är att inspirera de skånska kommunerna att se över sina möjligheter till förtätning på ortsnivå. Den utspridda bebyggelsestruktur som präglat de senaste årens samhällsutveckling är inte långsiktigt hållbar eller ekonomisk försvarbar. Samhällsplaneringen behöver i större utsträckning bygga vidare på befintliga strukturer, skapa funktionsblandade orter och hushålla med naturresurser vilket kräver ett helhetsperspektiv med samverkan mellan olika sektorer. Det är av stor vikt att se förtätning som en drivkraft för Skåne utveckling. För utrymmet att förtäta finns.

Tid: Fredagen den 1 februari kl 9.00 – 12.00 (dagen avslutas sedan med lunch)
Plats: Hotell Öresund, Landskrona Hitta dit: Tåg till Landskrona och sedan stadsbuss 3 till centrum.

Program:
08.30 Frukost och registrering
09.00 Välkomna
Pontus Lindberg, ordf. Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne
09.15 Presentation av Tätare Skåne
Mikael Wallin, WSP
10.00 Hur jobbar vi med förtätning – Landskrona, Klippan och Svedala
Åsa Linborg Landskrona stad, Martin Tång Klippans kommun, Lena Gerdtsson Svedala kommun
10.30 Frukt och bensträckare
10.40 Är tätt rätt?
Caroline Dahl, SLU Alnarp, Projektledare FUSE – Future Urban Sustainable Enviroments
11.10 Attraktiva stadsmiljöer en förutsättning för handelns utveckling
Madeleine Johansson, Svensk handel
11.30 Jönköpings stadsbyggnadsvision – staden och sjöarna
Jenny Larsson, Projektledare för stadsutveckling, Jönsköpings kommun
11.50 Fortsatt arbete inom Strukturbild för Skåne
Therese Andersson, Chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne
12.00 Lunch

Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 23 januari.
Anmäl om du stannar för lunch eller ej samt eventuell särskild kost.

Inbjudan hittar du här.