Trelleborgs Allehanda skriver den 24 oktober artikeln ”Invånare vill inte offra åkermarken”.

Flytta Rättspsyk från högklassig åkermark. Det menar två kommuninvånare i varsitt yttrande om detaljplanen för det nya rättspsykiatriska centrumet vid Mellanköpinge.

Han vill även granska den skriftväxling som varit mellan kommunen och länsstyrelsen angående just användandet av högklassig åkermark för exploatering. I sitt yttrande menar han att informationen om detta var dålig på samrådsinformationen 17 oktober.

Den andre kommuninvånaren menar att både Region Skåne ochTrelleborgs kommun inte varit tillräckligt aktiva i sina försök att hitta annan mark att bygga på.

”Ett rättspsykiatriskt centrum är ett väsentligt samhällsintresse som skall tillgodoses” menar han, men framhåller att både regionen och kommunen har möjlighet att köpa annan lämplig mark för Rättspsyk, som inte är åkermark av nationell betydelse.