SR P4 Östergötland publicerade den 9 september inslaget ”Bördig åkermark hotas när stan växer”.

Bördig åkermark försvinner när städer växer, och det oroar bland annat lantbrukarna. Något som blivit ett hett ämne i Linköping när fler bostadsområden byggs.
http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8
Men kommunalrådet Muharrem Demirok (C) anser att Linköping är en av de kommuner som är bäst på att skydda åkermark från bebyggelse.

– Vi använder tre procent av åkermarken för att värna 97 procent. Det är genomgående i hela kommunen och där är vi unika i Sverige, säger han.

Det är i Linköpings och Norrköpings gemensamma översiktsplan från 2010 som det fastslås att kommunerna ska kunna ta åkermark i anspråk för att bygga attraktiva bostäder och för att utveckla städerna. Det är väl motiverat, heter det i översiktsplanen.

Men det står också att det innebär att som mest cirka tre procent av åkermarken i Linköpings och Norrköpings kommuner tas i anspråk. Det är 0,014 procent av all åkermark i länet. Men på Lantbrukarnas riksförbund, LRF, är man kritisk till att kommunen vill tillåta byggen på bördig åkermark.

– Framförallt den här åkermarken som har hög avkastningspotential vill vi inte att det byggs på. Och inte minst den som ligger nära städerna där människorna bor – den kommer det verkligen att vara behov av, säger Peter Borring, som är LRF:s ordförande i länet.

Men kommunalrådet Muharrem Demirok tycks ändå vara ganska överens med LRF.

– Åkermark är primärt för produktion av livsmedel och inte för byggnation. En stad kan och ska inte breda ut sig alltför mycket. Så vår ambition nu är att hålla samman den och bygga ihop den, säger Muharrem Demirok.

Och bygga på grönområden?

– Nej. Vi kommer att lägga vikten vid att bygga ihop kvarter, bygga på hårda ytor och bygga på höjden. Vi ska bygga på ett sätt som vi inte har gjort i Linköping tidigare.