I Kristianstadbladet den 27 juli skriver Ingegärd Lindgren-Myrberg en debattartikel med rubriken ”Skydda åkermark”.

Jag kom händelsevis att höra programmet ”Jorden vi ärvde” på radions program P1 den 20/7. Det handlade om den bördiga marken, som förvandlas till bostäder, köpcentra, vägar och parkeringsplatser.
Forskaren Anders Larsson på Sveriges Lantbruksuniversitet menar, att en av landsbygdens framtida utmaningar är maten och var den ska odlas. Det finns ett hot i att tätorten växer, vilket gått ut över bördig jordbruksmark.

Vi kan inte länge till förlita oss på andra länder och att vi skall kunna importera därifrån. Dagens åkermark behövs för matproduktion i framtiden.

Det kommer, enligt Anders Larsson, att bli brist på livsmedel globalt, vi behöver kunna försörja oss själva och inte förlita oss på import, som vi gör nu.

Programmet handlade om Svedala, men det kunde lika gärna ha handlat om Kristianstad och dess närområden.

Att ta från åkermarken, säger Anders Larsson, kan vara förödande i ett tioårsperspektiv. Kristianstad har dessutom översvämningsrisken att tänka på.

Att lära av andras fel och misstag är billigare än att göra misstagen själv. Låt oss därför värna den goda jorden och avsluta projektet C4 Shopping i Hammar.

Ännu har jag inte hört en enda miljövärnare uttala sig. Upp till bevis på vad ni står för! Kanske är det viktigare att få ha makten än att vara klok och försiktig.