Idag torsdag 19 juli sänder P1 kl 14.30 ett program med titeln Kluvet land – Jorden vi ärvde.

http://sverigesradio.se/api/flash/player_embed.swf?8

Mat på bordet en het potatis i framtiden – Kluvet land i P1 om den bördiga marken som förvandlas till bostäder och parkeringsplatser.
En av landbygdens framtida utmaningar är maten och var den ska odlas. Det menar forskaren Anders Larsson på Sveriges Lantbruksuniversitet.
– Att ta från jordbruksmarken kan vara förödande i ett tioårsperspektiv, nu när vi går mot bristande olja i världen och det gör vi ju nu i rasande takt.

Läs mer här.