Styrelsen i Sparbanksstiftelsen Öresund har beslutat att bevilja Den Goda Jorden ett anslag på 50 000 kr till projektet Studieresor till Danmark om hur åkermarken kan implementeras i sydvästra Skånes regional- och stadsplanering.