Välkommen till en kunskapsspäckad dag i arbetet med Strukturbild 2.0!

Strukturbild för Skåne har anlitat tre konsulter för att ta fram fördjupat kunskapsunderlag kring Skånes flerkärnighet, tillgänglighet, attraktivitet och markanvändning. Samtliga analyser är viktiga diskussionsunderlag om hur vi ser på Skånes utmaningar och möjligheter samt underlag för det fortsatta arbetet inom Strukturbild för Skåne och gemensamma strategier.

Program

9.00 Välkommen!
Pontus Lindberg, ordf. Regionala tillväxtnämnden

9.15 Vilka fysiska strukturer genererar mest tillväxt?
Mattias Frithiof, WSP analys & strategi

10.00 Hur stärker vi Skånes regionala kärnor och tillväxtmotorer?
Ulf Johansson, Sweco Eurofutures

10.45 Hinder och möjligheter för ökat bostadsbyggande i Skåne?
Maria Pleiborn, WSP analys & strategi

11.30 Diskussion – vad är viktigt att vi tar med oss i fortsatt arbete?

Strukturbild för Skåne

Dagen ersätter det tidigare annonserade datumet 5 juni.

Tid: måndagen den 25 juni, kl. 9-12
Plats: Rica Hotell, Stortorget 15 i Malmö
Anmälan sker via mail till strukturbild@skane.se senast den 19 juni.