Falkenbergs naturskyddsförening har genom styrelseledamoten Kristofer Stenström lämnat in en motion ”Skydda god jordbruksmark från exploatering” till Naturskyddsföreningens riksstämma i Falkenberg 15-17 juni.

Ladda ned motionen här.Motion SNF riksstämma