Seminariet Land grabbing – vem gör vinsten på fattigas mark? arrangeras i Stockholm torsdagen den 14 juni, 18-20.

Det pågår en kapplöpning om billig jordbruksmark i fattiga länder. Mellan år 2000 och 2010 köpte eller hyrde utländska investerare över 200 miljoner hektar jordbruksmark i utvecklingsländer. Det motsvarar en yta mer än åtta gånger större än Storbritannien. Den största delen av denna mark används för produktion av biobränslen.

Denna ’land grabbing’ drabbar lokalbefolkningen i fattiga länder hårt. Fattiga bönder berövas sin mark och står utan försörjning. Ofta är det den bördigaste marken som säljs eller hyrs ut billigt för produktion av mat och biobränslen åt konsumenter i den rika delen av världen. Ser vi en ny form av kolonial exploatering? Sker en omställning till en grönare ekonomi i rika länder på bekostnad av fattiga människors försörjning och rätten till sin mark?

Vi kommer att diskutera fenomenet ’land grabbing’ och konsekvenserna för de länder och människor som drabbas under ett kvällsseminarium med inbjudna gäster, som ger konkreta exempel från sina länder och sitt dagliga arbete.

Medverkande:
Camila Montecinos, GRAIN Chile – agronom med omfattande erfarenhet av arbete med småbrukare, rådgivare till Via Campesinas biodiversitets-kommission
Altair Lavratti, MST, De jordlösas rörelse, Brasilien – koordinatör för arbetet i södra Brasilien och representant i MST:s nationella styrelse
Tony Clarke, Polaris Institute, Kanada – har nyligen publicerat rapporten Landgrabs in Africa – Fueling water and climate crises
Moderator: Kenneth Hermele, utvecklingsekonom och medarbetare på Forum Syd

Tid och datum: Torsdagen den 14 juni kl. 18-20

Plats: Brygghuset Norrtullsgatan 12N, i korsningen Frejgatan, T-bana Odenplan, Stockholm

Arrangörer: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Forum Syd, Framtidsjorden, Kooperation Utan Gränser, Latinamerikagrupperna, MST:s Vänner, Right Livelihood Award Foundation, Svenska Kyrkans internationella arbete

Anmälan: senast 12 juni på formuläret här

Frågor: Kontakta Karin Gregow på karin.gregow@forumsyd.org eller 08-506 371 62

Seminariet är gratis och hålls på engelska. Vi bjuder på fika med macka.