Jan A Johansson, chefredaktör Skånska Dagbladet, skrev följande ledare den 11 maj:

Striden om marken runt våra storstadsområden hårdnar. Storstadsregionerna växer starkt i Sverige på landsbygdens bekostnad och bristen på bostäder tilltar. Särskilt i sydvästra Skåne är konflikten uppenbar, eftersom marken här samtidigt utgör landets bästa jordbruksmark för livsmedelsproduktion. Den produktiva arealen naggas ständigt i kanten och inte bara av bostäder utan även av annan omfattande exploatering – stora vägbyggen, handelscentra och så vidare.
I mars presenterade länsstyrelsen i Skåne ett mycket vällovligt förslag till nollvision för exploatering av åkermark. Förslaget syftar till ett regionalt åtgärdsprogram för att uppnå miljömål och är just nu ute på remiss. Det är ju alldeles tydligt för envar att det behövs en övergripande reglering för att avväga de olika intressen som slåss om marken i sydvästra Skåne, men även på andra håll.
Men det finns de som ingenting förstått och ingenting begripit. I veckan gick sex moderata kommunalråd från Staffanstorp, Vellinge, Kävlinge, Trelleborg, Lomma och Svedala ut i en debattartikel i Skånska Dagbladet, där de helt sågar länsstyrelsens mål och ambitioner.
Nollvisionen mot exploateringen av åkermark kallar de helt sonika ”sörgårdsromantik” och ”ensidigt åkermarksfokus”. Det är helt nödvändigt att en del jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande, hävdar sextetten trosvisst och tvivlar på att det är möjligt att bygga mer förtätat i redan exploaterade områden, som länsstyrelsen föreslår. Folk vill inte bo så, menar de.

Det beror väl på. Förtätade stadsmiljöer är en trend i dag och både Västra hamnen i Malmö och den nya stadskärnan i Staffanstorp är ju utmärkta exempel på hur mer stadslika miljöer lockar människor. Dessutom skapar förtätningen skydd mot den ökända skånska blåsten. Glesbebyggelse på rena slätten eller vid kusten utgör veritabla blåshål. Stavsten i Trelleborg eller bebyggelsen söder om Svedala är avskräckande exempel hur trist och själlöst man kan bygga villaområden. Det finns dessutom gott om byggbar mark i Skånes mellanbygder med goda kommunikationer och behändigt pendlingsavstånd till Malmö-Lund.
Men det mest anmärkningsvärda med det moderata debattinlägget är den totala bristen på förståelse för vad jordbruksmark faktiskt används till, nämligen för att producera den mat vi ska leva av. Det ”produceras mer livsmedel än vad som efterfrågas, en överproduktion”, påstår kommunalråden helt frankt. Man kan visserligen bevisa det mesta med statistik, men faktum är ändå att en ungefär en miljard människor i världen lider av svält. Men är kanske inte vad Moderaterna kallar ”efterfrågan”? Så sent som för ett par år sedan steg priserna på livsmedel på grund av en bristsituation, även i Sverige.

Den livsmedelspolitik som styrt Sverige i mer än två decennier – av moderater och socialdemokrater i allians – bygger på tron att u-länderna ytterst ska försörja oss i västvärlden. Det är en utopi för överskådlig framtid. Även i Sverige ökar befolkningen starkt och efterfrågan på närproducerad mat likaså.
Men det politiskt blåa bältet i sydvästra Skåne fortsätter alltså att se blåögt på framtidens matproduktion.