ATL rapporterade igår:

Samhället har ett ansvar att hushålla med jordbruksmark i planeringen, skriver länsstyrelsen i Östergötland och ämnet ska dryftas på ett seminarium.

Ansvaret att hushålla med jordbruksmark regleras i miljöbalken, men frågan har enligt länsstyrelsen kommit i skymundan de senaste decennierna.

Det krävs en ökad förståelse för ett långsiktigt bevarande av jordbruksmarken för att klara utmaningar om miljö och global livsmedelsförsörjning.

Därför är det av största vikt att kommuner och planeringsansvariga tar ställning till frågan om hushållning med jordbruksmark, skriver myndigheten på sin hemsida.

Seminariet anordnas torsdagen den 8:e mars och medverkar gör forskare, organisationer och myndighetsföreträdare.