Den 7 mars anordnar Högskolan Kristianstad, Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne, Kommunförbundet Skåne, SLU Alnarp och Regionmuseet Kristianstad tillsammans en konferens om att planera för landskapskonventionen. Konferensen hålls på Alnarp.

I april 2011 hölls en konferens på Regionmuseet Kristianstad med utgångspunkt i den nyligen ratificerade Europeiska landskapskonventionen. Förändringar i Plan- och bygglagen berördes, liksom Nagoya-protokollet. Dessa nya bindande överenskommelser ska verka i samma landskap och dagen gick ut på att stimulera till en integrerad landskapsyn.

Forskningen fick i detta sammanhang inte så stor roll. Därför samlar vi nu forskare och kommunföreträdare till en heldag om det skånska landskapet, med syfte att skapa ett forum där alla som arbetar med dessa frågor kan mötas och förankra arbetsprocesser som är till nytta för det skånska landskapet.

Tid: 7 mars 2012 klockan 09.00-16.00

Plats: Terra Nova, SLU Alnarp

Anmälan: Anmäl dig senast 2012-02-27. Begränsat antal platser.

Program och anmälan här.