Jordbruksverkets blogg ”Jordbruket i siffror” skriver följande inlägg.

Andelen åkermark av den totala landarealen är störst i Skåne län och minst i Norrlands län. Som man kan förvänta sig är det länen med mycket öppna landskap som har den största andelen åkermark, medan andelen är mindre i skogrika län. Kartan bygger på kommundata och ger en bild av andelen åkermark kommun för kommun.

Karta och tabell hittar du här.

Läs även deras tidigare inlägg; 10 i topp åkermarkens andel av landarealen efter kommun