I Helsingborgs Dagblad den 7 november skriver Karl Olofsson (C) i en insändare att det är en plikt för vår generation att vara extremt försiktig med att bygga på åkermark.

För att skydda åkermarken anser Centerpartiet att:

  • Expansion måste samordnas regionalt – inte kommunalt.
  • Annan mark måste prioriteras för utbyggnad.
  • Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas – inför statligt veto.
  • Åkermarkens status ska lyftas – klassa åker som riksintresse.

Läs hela insändaren här.