Hushållningssällskapets tidning Skånskt lantbruk uppmärksammar i nr 3 och 4 åkermarken. De båda artiklarna hittar ni här nedan i pdf-format.

Matproduktion på skånsk åkermark snart ett minne blott? sid 1 o 2

Matproduktion på skånsk åkermark snart ett minne blott? sid 3

Åkermarkens bevarande – ett livsvillkor för världens folk. sid 1

Åkermarkens bevarande – ett livsvillkor för världens folk. sid 2 o 3