Tidskriften Stadsbyggnad, Tidskrift för Svenska Kommunal Tekniska Förening, skriver i No 2 2011 i en artikel att Malmö stad riskerar att inte få förvärvstillstånd för ett viktigt markköp. Hittills har Jordbruksverket sagt nej och Förvaltningsrätten ja. Nu ligger ärendet hos Kammarrätten. Ytterst handlar det om digniteten hos en gällande översiktsplan.

Hela artikeln kan du läsa här.