Ängelholms kommun vill förvärva åkermark för att bygga ut ett industriområde, men både länsstyrelsen och Jordbruksverket har sagt nej, skriver Helsingborgs Dagblad den 17 oktober.

december 2010 köpte Ängelholms kommun 2,6 hektar åkermark i Norra Varalöv strax söder om Ängelholm, där avsikten var att ge möjlighet för småindustriområdet som växt upp de senaste åren att växa. I mars i år köpte kommunen ytterligare 17 hektar åker i samma område,

Men när Ängelholms kommun sökte förvärvstillstånd hos länsstyrelsen fick man nej. På länsstyrelsen ansåg man att ansökan var för vag och att kommunen på ett mycket tydligare sätt måste visa att den har behov av jordbruksmarken.

Kommunen överklagade då till Jordbruksverket, som gav länsstyrelsen rätt. Kommunen kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.