Tre miljöpartister har lämnat in en motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2011.

De föreslår att kongressen beslutar

att ge styrelsen i uppdrag att erbjuda kommuner, landsting och regioner stödjande funktioner i arbetet för att värna jordbruksmark och ta fram livsmedelsstrategier.

Läs hela motionen här.