Skånska Dagbladet publicerar idag en artikel med anledning av seminariet i Varberg i fredags. Den inleds så här:

Malmö stad är en av de kommuner i landet som exploaterar mest åkermark. Det visar färsk statistik som Jordbruksverket tagit fram. Vid ett seminarium i Varberg om den minskande åkermarken konstaterade Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson också att minskningen går allt snabbare.

– Det är viktigt att bryta trenden med minskande åkermark, påpekade han.
– I dag har också åkermark ett svagt lagligt skydd. Lagstiftningen tillkom vid tidpunkten för avregleringen av jordbruket, i början på 90-talet, och då hade vi en överproduktion av livsmedel. Medvetenheten om åkermarkens betydelse var svag.
I dag finns en helt annan insikt om åkermarkens värde. Det är mot den bakgrunden som Jordbruksverket nu vässar det specifika miljömål som verket ansvarar för, ”Ett rikt jordbrukslandskap”.
Målsättningen måste bli tydligare:
– Den förändring vi föreslår år att nuvarande åkermark inte får minska i någon större omfattning. Regionalt föreslår vi att inget område får vara mindre än 90 procent av den åkermark vi hade år 2000. Det är också särskilt viktigt att vi får uppföljningsbara mål.

Läs hela artikeln här.