I ett pressmeddelande från Gröna kusten kan man läsa följande:

Södertälje kommun har i förslaget till ny översiktsplan som just nu är på öppen remiss till medborgarna bland annat uppmärksammat att en genomsnittlig svensk använder ca 0,4 hektar åkermark (ungefär två fotbollsplaner) för att försörja sig helt med livsmedel – och vem vet var denna åkermark ligger och vilka miljökonsekvenser den har. Konsekvensen i planförslaget är att åkermark och potentiell odlingsmark i stadsnära läge skyddas.

Läs hela pressmeddelandet här.