Trelleborgs Allehanda publicerar idag följande artikel.

Åkermarkens förkämpar, Naturskyddsföreningen, strider oförtrutet vidare mot exploateringen av Västervång. En fortsatt exploatering är både ogenomtänkt och onödig, enligt föreningen.

Ingrid Nilsson, som sitter i Naturskyddsföreningens plangrupp menar att planerna på att bygga närmare 200 villor på fin åkermark måste sättas i relation till efterfrågan.

– I dag finns runt 250 villor och tomter till salu i kommunen. Då kan man undra varför det är så bråttom att exploatera den värdefulla åkermarken, säger hon.

Naturskyddsföreningen påpekar att åkermarken är Sveriges bästa, och har bildats under lång tid. Nu riskerar den att förstöras i en handvändning. Föreningen tycker att en fortsatt utbyggnad på åkermark är ohållbar och ska endast ske om det är absolut nödvändigt.

Naturskyddsföreningen har även en rad andra argument för att stoppa eller begränsa fortsatt utbyggnad av Västervång. Ett är att farligt gods kommer att transporteras på den nya anslutningsvägen mellan Hedvägen och väg 108, vilket måste utredas mer. Ett annat är att de hårdgjorda ytor som skapas kommer att leda till en större mängd dagvatten, vilket kan leda till problem med översvämningar.

Rent allmänt vill Naturskyddsföreningen att man tänker på helheten innan man börjar planera bostadsområden.

– Risken är att man sätter igång att bygga på någon plätt här och någon där utan att veta ifall det egentligen finns förutsättningar för exploateringarna, säger föreningens ordförande Rikard Lehmann.