I senaste numret av Hushållningssällskapet Hallands tidskrift med TEMA marken som resurs, skriver VD Ove Karlsson följande ledare.

Sällan har jag uppfattat signalerna från omvärlden så starka att lantbruket är högintressant nu. Inte bara att världen står inför enorm utmaning där vi behöver fördubbla livsmedelsproduktionen fram till 2050 – utan att varje kvadratmeter är värdefull inför framtiden. Betydande delar av åkermarken i världen är satt under stort hot från klimatförändringar, men även vattenbrist och samhällsexpansion.
Då säger givetvis vän av ordning – att detta har vi hört förr. Men jag tycker att signalerna idag är starkare och dessutom investeras det mindre i jordbrukets utveckling än tidigare. Kurvorna möts och kanske går isär och underskottssituationer är ett faktum? Revolterna i arabvärlden hade sin start i högre matpriser. Det är nog inte sista gången vi ser sådant. Om jag får frågan om man skall investera i jordbruksmark, så är det självklara svaret för mig ett ja!
Vi behöver vara rädda om åkermarken. Men vi behöver samtidigt ta nya grepp. Det skulle vara önskvärt med mera kreativt tänkande när det gäller samhällsplaneringen. Det skulle också vara välbehövligt med mer utvecklingsinsatser för att förstärka markens produktionsförmåga, Vi behöver veta mer om vad som händer där och hur vi kan styra produktionen så att vi höjer markens verkningsgrad när det gäller produktionsförmågan.
Så det behövs en kraftsamling för att värna om marken. För det är bästa investeringen!