I landskapet odlas våra livsmedel. Kanske tar vi det för givet, mat finns ju alltid att köpa i affären. Men åkermarken utgör basen för en hel sektor i Skånskt näringsliv. Livsmedelsnäringen utgör ett av de mest utmärkande industriklustren i Skåne, med flera högspecialiserade branscher inom primärproduktion, förädling och förpackning.

Det skriver Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne och Lotta Törner, VD för Skånes livsmedelsakademi på landskapsobservatorium.se.

Läs hela inlägget här.