I bloggen Trädgården Jorden – det civiliserade Eden skrev Gunnar Rundgren ett inlägg 2009 om hoten mot åkermarken. Han avslutar inlägget så här:

De flesta städer, hus och vägar byggs på åkermark. I Kina omvandlas 600 000 hektar om året till hus och vägar. I Sverige har 345 000 hektar täckts med vägar.
Det är ironiskt att folk är upprörda över att jordbruksmark tas i bruk för produktion av biobränsle medan de gladeligen kör sin bil – med bensin – på asfalterad åkermark.

Det är hög tid att vi får en internationell konvention för matjorden. Vilket parti tar initiative för att Sverige driver frågan, t.ex. i UNEP?

Läs hela inlägget här.

Ett liknande inlägg har även publicerats på Newsmill.