Region Skåne har i projektet Tema PM – Kommundialog Skåne växer, Markanvändning i ett regionalt perspektiv publicerat en del material.

Balnd annat en delrapport med namnet ”10 nyckelfaktorer – så planerar, driver och agerar kommunerna”. I Kapitel 5 som börjar på sidan 17 berörs Den goda åkermarken och landsbygdsutveckling.

Här kan du ladda ner rapporten.