ATL publicerade den 29 juni en artikel om Länstyrelsens beslut att upphäva Eslöv kommuns detaljplan. Artikeln inleds så här:

Bostäderna kommer för nära Nils och Maria Franks gård i Remmarlöv utanför Eslöv. Risken är stor att de tvingas begränsa sin jordbruksverksamhet för att inte störa sina grannar, anser länsstyrelsen och upphäver detaljplanen som medger den närgångna bebyggelsen.

Nils och Maria Frank på gården Remmarlöv 10 drar en lättnadens suck. Efter tio års kamp för att hålla annalkande tätortsbebyggelse på rimligt avstånd från sitt jordbruk har de nu fått länsstyrelsen på sin sida.
– Det är glädjande att länsstyrelsen tar hänsyn till jordbrukarens villkor när exploateringsplaner bedöms, säger Nils Frank.

Läs hela artikeln här.