Den Goda Jorden Skåne ordnar kvällsträff !

Tätort kontra Landsbygd,

Anders Larsson, SLU Alnarp, landskapsarkitektur, är inbjuden att presentera ämnet och därpå följer diskussion.
Var?  Hvilan Utbildning i Åkarp
När?  Den 15 juni kl 19.00. Obs tiden!
Kaffe serveras.
Välkomna!
Hans Andersson     Herbert Falck        Maylis Persson     Torsten Winther
0704 – 40 15 37     0708 – 20 23 25  0706 – 26 30 57   0708 – 34 36 20