Arne Joelsson och Irene Oskarsson

Vid seminariet Åkermarken – en ändlig resurs på Heagård i Halmstad den 28 maj visades en del powerpointpresentationer som vi presenterar här.

Program Åkermarken -en ändlig resurs, Heagård

Inledning av Arne Joelsson

Åkermarkens värde Kill Persson

LRF:s arbete Lennart Nilsson

Akermarken fysisk planering Sven-Olof Nilsson