Hallandsposten uppmärksammar den 18 juni att Laholm kommuns planer på ny översiktsplan kommer att ta mer åkermark i anspråk. De skriver bl a att den planerade bebyggelsen i Åmot och Trulstorp hamnar nära havet, motorvägen och järnvägsstationen. Men samtidigt tas en stor andel bra jordbruksmark i anspråk.

// < ![CDATA[
//

I en fördjupad översiktsplan, framtagen av Laholms kommun tillsammans med en arkitektbyrå, vägs för- och nackdelarna med en exploatering mot varandra. Den planerade bostadsbebyggelsen tar till exempel på sikt mycket bra jordbruksmark i anspråk och landskapsbilden förändras därför stort. Något som kommunråd Per Asklund (M), som har varit delaktig i arbetet med översiktsplanen, tycker bör ses som en bisak.

– Där vi har mindre bra åkermark är önskan att bo inte så hög. Det väsentliga är att vi får folk som flyttar hit. Man får bita i det sura äpplet, säger han.

Läs hela artikeln här.