Den Goda Jorden arrangerade seminariet ”Samhällsutveckling och dagvattenhantering” i Ängelholm igår. Helsingborgs Dagblad publicerade en artikel med titeln ”Ökade strömmar i Vegeå skapar erosion”.

När kommunerna bygger nytt påverkas omkringliggande marker och vattendrag. Hårdgjorda ytor som vägar och stora parkeringsplatser påverkar flödet av vatten.

Läs hela artikeln här.