Helena Wennström skriver i ledaren i dagens ATL att det är bra att intresset för att värna åkermarken finns med i kommuners översiktsplaner för hållbar utveckling. Det är också bra att länsstyrelsen i Skåne vill skydda jordbruksmarken och nyligen sa nej till bostadsbyggande i Eslöv.

Men det går inte att överlåta frågan till kommunpolitiker vars kortsiktiga intressen är att bli återvalda. Det krävs regional samverkan och statligt inflytande för att få ett verkligt skydd för marken i framtiden.

Läs hela ledaren här.